Barnegudstjenester


Vi har flere gudstjenester for barn, både Barnemesse onsdager kl. 17.15, og "Gudstjeneste for alle generasjoner" søndager kl. 11.00.

 

Barnemessene følger et fast oppsett, slik at det er gjenkjennelig for barna fra gang til gang. Barna er svært deltakende, med sang, bønn, lystenning og dekking av nattverdsbordet. Barnemessen er i forlengelsen av kirkemiddagen i menighetshuset kl. 16.30.
 

Datoer for våren 2023:
11. januar - Barnemesse kl. 17.15
8. februar - Barnemesse kl. 17.15
12. februar - Gudstjeneste for alle generasjoner, med Karneval, kl. 11.00.
1. mars - Barnemesse kl. 17.15
29. april - Påskevandring kl. 17.15
12. april - Barnemesse kl. 17.15
10. mai - Barnemesse kl. 17.15 

Tilbake