Ledertrening


Det arbeides med å starte opp et nytt lederkurs for ungdom i menigheten.

 

Tilbake