Kristiansand Domkor


Kristiansand Domkor har sin tilhørighet til Kristiansand domkirke. Koret har medlemmer i alle aldre og jobber for å levere høy korkvalitet under fremførelser på konserter og gudstjenester.
 

For å kunne være med i koret kreves opptaksprøve. I løpet av årene har Domkoret høstet meget stor anerkjennelse for sin korkvalitet og sine fremførelser under dirigentene Bjarne Sløgedal (1952- 1996) og Andrew Wilder (1996 - 2017) og Marianne Sødal Misje (2018 - ).  

Historien til koret er lang og flott og begynte i 1952. Den gang domorganist, komponist og dirigent Bjarne Sløgedal startet koret som da hadde navnet Kristiansand Domkirkes Motettkor. Han ledet koret frem til 1996. Domorganist og domkantor Andrew Wilder overtok i 1996, og fra . I 2001 ble navnet forkortet til Kristiansand Domkor.

Repertoaret består av kirkemusikk fra renessansen og til samtidismusikk av norske og utenlandske komponister. Koret har et fast acapella repertoar og øver inn større verk til høytider og konserter i samarbeid med orkester. Kristiansand Symfoniorkester har vært en samarbeidspartner i mange år.

Under Wilders ledelse har koret fremført Brahms Requiem, Mendelsohns Elias, Bachs Johannespasjonen, Rossinis Petite Messe Solennelle med mange flere.

Andre tidligere fremførelser er Honeggers Kong David, Poulencs Gloria, Rutters Gloria og lloyd Webbers Requiem m flere.

Bjarne Sløgedal er initiatitaker og var kunstnerisk leder av de internasjonale kirkefestspill i Kristiansand fra 1971 - 1996. Koret har her hatt en stor rolle under festspillene med blant annet flere urfremførelser.

Gjennom korets over 50 års historie har Domkoret hatt en omfattende konsertvirksomhet i inn- og utland, med både klassiske og moderne verk på programmet.

Les mer om Kristiansand Domkor her: kristiansand-domkor.no/

 

Tilbake