Domkirkens Samtalegrupper


Ønsker du å være med i samtalegruppe?
 

En samtalegruppe er en arena hvor man kan snakke trygt og ærlig om tema som omhandler livet og troen. Samtalegrupper er også en fin arena å bli bedre kjent med andre i menigheten.
 
Ønsker du å høre mer om samtalegrupper i Domkirken, ta kontakt med diakon Silje Wik Vesterfjell, tlf. 99294604 eller på e-post sv359@kirken.no.

 

Tilbake