Givertjenesten


Hvordan kan så lite bli til så mye?

 

Som menighet har vi sammen mulighet til å skape noe verdifullt for hele byen.  For en 20-kroning om dagen kan du være med på å gi trosopplæring, å skape håp, å spre varme og å bygge fellesskap.

 

Givertjenesten

Domkirken menighet har et stort mangfold av tilbud for mennesker i ulike livssituasjoner og i ulike alders-grupper. 

Vårt arbeid inkluderer kor og andre aktiviteter for barn, sosiale aktiviteter for godt voksne og et omfattende arbeid for å gi en ekstra håndsrekning for mennesker i vanskelige livssituasjoner; sorggrupper, besøkstjeneste, utdeling av gaver i fengselet og mat til trengende.

Noen av disse aktivitetene er selvfinansierende, men arbeid for barn og unge og diakonalt arbeid er svært ressurskrevende og lønnes av menigheten. Utgiftene her er for tiden rundt kr. 840 000,- i året,  givertjenesten har som mål å finansiere alt. 

Gjennom givertjenesten bidrar du  til vårt arbeid for at alle, uavhengig av alder og livssituasjon, skal kjenne seg velkommen og betydningsfulle. Du er med på å gi tros-opplæring, å skape håp, å spre varme og å bygge fellesskap. 

Ingen kan gi alt, men alle kan gi noe. Sammen gir vi tilbake!

 

​Skattefradrag:
Det gis skattefradrag for gaver til menigheten
som ​er over 500,- og opptil kr 50 000,-(fra 2019). Personnummer må oppgis for å få registrert skattefradraget.

Ønsker du mer informasjon:
Ring daglig leder 934 57 079

Givertjenestekonto:
3000.07.70139   merk: Ditt navn og "givertjeneste"

 

Ønsker du å bli fast giver til Domkirken menighet kan du klikke her og sende oss en mail. Da får du tilsendt et skjema som du fyller ut og returnerer til samme mailadresse.​

 

Tilbake