Grønn menighet


Domkirken menighet er en Grønn menighet. Det vil si at vi vil sette gode spor ved å omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i vår menighet og vårt lokalsamfunn. Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet.

 

Alvoret i miljøutfordringene og klimakrisen gjør at det er behov for et bredt folkelig engasjement. Domkirken menighet vil være med på  å gi mennesker en arena for sitt engasjement og sikre miljø og natur for fremtidige generasjoner. Kirken har en sentral rolle. Det handler om vern av skaperverket og kamp for rettferdighet.

Hver eneste dag setter vi spor etter oss gjennom våre handlinger. Det er summen av disse sporene som fører til de store miljø/klimautfordringene vi står overfor i dag. Det er også summen av disse sporene som vil løse disse utfordringene. Skal vi klare dette må vi ta et skritt av gangen, og vi må gjøre det sammen. Derfor er dine spor viktige. Sett gode spor og gled deg over å investere i en bærekraftig jord og fremtidige generasjoner. - Og husk ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, og når alle gjør litt blir forskjellen veldig stor.

Gode spor du kan sette:

  • Kjøp mindre lev mer! Ting tar mye energi og plass i livene våre, og blir lett substitutter for de verdiene vi egentlig ønsker oss mer av, for eksempel tid. Og jo mer ting vi skaffer oss, jo mer tid trenger vi på bruk, vedlikehold, reparering og rydding. Samtidig går vi rundt og skulle ønske at vi kunne bruke tiden på samvære med mennesker rundt oss.
  • Kjøp etter behov og ikke begjær. Kjøp kvalitet, da slipper du å bruke tid på å bytte ut, kaste og reparere. Du skaper mindre avfall.
  • Sorter avfallet ditt.
  • Gi bort tid og opplevelser i gave. For eksempel en dugnadsdag i hagen, et måltid, en barnevakt, en teaterbillett.
  • Planlegg matinnkjøpene. Kan du bruke mer rester?
  • Spis mer grønt. Velg økologisk, lokalt og sesong. Velg Fair Trade produkter. Det som er bra for jorda er bra for kroppen.

Her kan du få vite mer:  
www.gronnkirke.no »
www.gronnhverdag.no »
www.etiskforbruk.no »

 

Tilbake