Radiogudstjeneste


Velkommen til radiogudstjeneste i Kristiansand domkirke!

 

Radio NRK Gudstjenesteradio (åpnes i nytt vindu)

Liturg og predikant er sokneprest Aud Sunde Smemo. Salmene står i Norsk salmebok nr. 117 Se, vi går opp til Jerusalem, nr. 588 Vi samles til dåp, nr. 120 Du er Guds Sønn den sterke, nr. 174 Den stunda i Getsemane, nr. 522 Mektigste Kriste.

 

Tilbake