Informasjon om gudstjenester


 

Gudstjenesten er den samlingen i kirken vår som har den største spennvidden. Her kan den nyfødte og 100-åringen havne ved siden av hverandre. I gudstjenesten har Guds ord en sentral plass. Det blir lest, prekt over og vi synger om Guds tanker om oss og våre tanker om ham. Vi ber, vi døper og vi samles til nattverd.

Søndager og helligdager
I Kristiansand Domkirke feires gudstjeneste hver søndag og hver helligdag kl. 11.00.

Liturgisk morgensang onsdager kl. 9.00.

Fredagsmesse
Hver fredag er det Fredagsmesse fra 11.30- 12.00. Fredagsmesse er en enkel gudstjeneste med nattverd, bønn, stillhet og musikk.

Familiegudstjenester
To ganger i semesteret et det familiegudstjenester i Domkirken. Disse gudstjenestene er for alle generasjoner og er særlig tilrettelagt for barn. Familiegudstjenestene blir kunngjort i kalenderen.

Barnemesse en onsdag i mnd. kl. 17.15.
Denne er like etter kirkemiddagen som er i menighetshuset.

 

Tilbake