Pinse i Domkirken


Velkommen til feiring av pinse i Domkirken!

 

Pinsedag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Freddy Berg , Elsebeth Lütcherath og Marianne Sødal Misje. Domkoret deltar. Tolking til engelsk.

2. pinsedag kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste i Wergelandsparken ved Iselin Jørgensen og Marianne Sødal Misje. Erle Steinkopf på fløyte. Markering av Skaperverkets dag. 

Tilbake