Domkirkens tolketjeneste


 

Mange av søndagsgudstjenestene i Kristiansand Domkirke blir oversatt til engelsk via simultanoversetting. Oversettingen blir utført av frivillige.

I dag har vi tre personer i tolketjenesten, men vi skulle gjerne hatt fem eller seks oversettere.

Innhold i tolketjenesten:
• Sette ut tolkesettene før gudstjenesten
• Oversette gudstjenestens liturgi til engelsk (liturgien finnes i engelske versjoner)
• Oversette prekenen til engelsk (prekenen sendes ut i løpet av lørdagen)
• Sette tolkesettene tilbake på plass etter gudstjenesten

Vil du være med i tolketjenesten? Ta kontakt med internasjonal prest Solomon Yohannes Wako.
Tlf. 45094304
Mail: solomon.yohannes.wako@kristiansand.kommune.no
eller kontakt Kathrine på Domkirkens kontor,
​telefon 934 57 079.

 

Tilbake