Dåp


Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet og på at den døpte er en del av kirken.

Spebarn i en hvit dåpskjole. Foto.

 

Påmelding til dåp

 

I den norske kirke er dåp av små barn det vanligste. 
Men dåp av tenåringer og voksne er ikke uvanlig. 
Du er velkommen til å døpe barnet ditt i Domkirken menighet eller selv å bli døpt.

Kirkens servicetorg får melding om fødsel for alle barn i Kristiansand hvor en av foreldrene er medlem av Den norske kirke. Deretter sender de ut et informasjonsskriv til hjemmet om dåp. 

Når dere som ønsker å døpe barnet har mer konkrete planer om hvilken dato, hva slags type gudstjeneste, opplysninger om faddere, tar dere kontakt med Kirkens servicetorg.

Servicetorget kan opplyse om hvilke gudstjenester det er mulighet å ha dåp, hvilken kirke og klokkeslett.
De gir også informasjon om hvordan rutinene er videre for bl.a. dåpssamling/samtale.
 

Merk: "Bestillingen" er bare en forespørsel om dåp på en gitt dato. Kirkens servicetorg ringer til alle som melder seg for å bekrefte dato og sted.

Kirkens servicetorg må ha opplysninger om barn, foreldre og faddere. Opplysningene kan gis på telefon eller ved personlig fremmøte på servicetorget.
 

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 9
Telefon: 38 19 68 00

E-post:
post.kristiansand@kirken.no

​Klikk her og se en fin film om dåp.

Eller gå på facebooksiden om dåp
 

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.