Diakoni


Ifølge Bibelen brukte Jesus begrepet diakonos («tjener») om seg selv. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Domkirken menighet har flere diakonale- og omsorgspregede tilbud. Les mer om menighetens diakonale tilbud lenger nede på siden.

En ung dame smiler og lener seg mot en eldre dame, den eldre damen smiler tilbake. Illustrasjon.

 

Menighetens diakoniplan

 

Domkirken menighet har flere diakonale- og omsorgspregede tilbud.

Les mer i lenkene under.