Internasjonalt arbeid


Kirkens internasjonale fellesskap

Tårnet på Kristiansand domkirke. Illustrasjon

(tidligere Internasjonal menighet i Kristiansand) er en del av Domkirkens menighetsarbeid. Samtidig ønsker vi at både internasjonal prest, Solomon Wako, og arbeidet skal være en ressurs for alle menighetene i Domprostiet. Det internasjonale arbeidet er pr. 2023 velkomstsenteret hver torsdag i skoleåret, kulturcafé en lørdag i måneden, besøk på Kjevik mottakssenter annenhver uke, og Worship- samlinger hjemme hos Solomon. I tillegg er det "Jul i alle land", internasjonal sang- gudstjeneste 3. søndag i advent.

Alt internasjonalt arbeid er gratis, og vi er takknemlige for de gavene vi mottar gjennom ofringer i egen og andre menigheter. Innbetaling av offer er til samme kontonummer som Domkirken menighet: 3000.07.70139.

Les mer om vårt internasjonale arbeid i lenkene under.